Evenementen

Op 27 mei 2017 organiseert ZorandersKruidenpreparaten een lezing door Professor Dr. Marcel De Cleene in de polyvalente zaal van het Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160 te 2100 Deurne van 14.00 tot 17.00u. Deuren vanaf 13.30u.  Maximum 50 personen!

PLANTEN ALS DRAGERS VAN CULTUUR

 

Planten speelden ooit– of spelen nog steeds - een belangrijke rol in religieuze ceremonies. Het hoge aanzien van die antieke cultusplanten zindert vandaag de dag nog door in ons hedendaags taalgebruik (o.m. ‘hout vasthouden’, ‘slapen als een roos’), de plantensymboliek (rozen, lelies, immergroene planten op kerkhoven …) en zelfs in cultussen (wierook, palmtakjes, hosties …). Na een korte inleiding over het animistisch denken van de heidense mens, worden aan de hand van een beamerpresentatie tal van voorbeelden gegeven van het hedendaags gebruik van planten in de symboliek, mythologie en cultus.

Vele dagelijkse dingen worden in hun culturele context geplaatst en brengen dus inzicht bij een geïnteresseerd publiek.

Inkom: 12.00 euro; leden van de Vlaamse Herboristen Vereniging 10.00 euro Inschrijving enkel door storting op rekening BE52 9791 6647 1809 met vermelding “Prof. De Cleene” + aantal personen en desgevallend je lidnummer.

Als je een mail stuurt naar willy.bellens@gmail.com met als onderwerp lezing Marcel De Cleene krijg je ook bevestiging van je inschrijving en betaling!