Evenementen

Voordracht: "RISICOPLANTEN VOOR MENS EN DIER"-MARCEL DE CLEENE
Hoe het gesteld is met de gevaren van giftige planten voor mens en dier wordt u uitgelegd tijdens een beamervoorstelling van prof. Marcel De Cleene, botanicus en schrijver van zes boeken over giftige planten (Elsevier, Tirion, Thieme, Academia Press en Garant).
Het gaat hier niet over een droge opsomming van giftige planten. De planten worden immers in hun cultuurhistorische context besproken (mythologie, volksgeneeskunde, volksgebruik, rituelen, symboliek).
Ereprofessor Marcel De Cleene studeerde als plantkundige af aan de Universiteit Gent en bleef er heel zijn carrière verbonden als onderzoeker en lesgever. Door zijn vele reizen kwam hij in contact met heel wat culturen over de gehele wereld en werd hij als plantkundige gefascineerd door het grote belang dat het plantenrijk speelde in de rituelen en het geloof bij heel wat volkeren. Daardoor ontstond zijn passie voor plantensymboliek en folklore, een passie die al meer dan dertig jaar duurt.

Zoranderskruidenpreparaten nodigt je uit op vrijdag 26 oktober stipt om 14.00u in de zaal van Bridgeclub Riviera, Schotensteenweg 432 te 2100 Deurne. Let wel: plaatsen zijn beperkt! Einde voorzien rond 16.30u.
Kostprijs 20.00 € per persoon, inclusief een stuk taart met koffie of thee tijdens de pauze. Voor leden van de Vlaamse Herboristen Vereniging en van de Bridgeclub Riviera is de prijs 15.00 €.
Inschrijving verplicht door storting op rekening BE52 9791 6647 1809 met vermelding “voordracht prof. De Cleene” en een mail naar willy.bellens@gmail.com zodat je een bevestiging kan worden gestuurd. Leden van de bridgeclub kunnen reserveren en betalen bij de horeca uitbaters.

Naderhand kan er nog rustig worden nagekaart. Dranken, snacks of een lichte maaltijd zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.